Hagleskyting, luftgevær, og natursti har alltid vært våre standard aktiviteter.