Terminfestet småhundprøve 2022. Påmeldinger gjøres via min side NKK.NO

09.02.2022 / 13.02.2022 Vestlandets Harehundklubb
Sandnes
45-22008
20.01.2022  
17.02.2022 Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-22021
03.02.2022  
18.02.2022 Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-22023
03.02.2022  
19.02.2022 Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-22014
03.02.2022  
20.02.2022 Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-22003
03.02.2022  
21.02.2022 / 27.02.2022 Sørlandet Harehundklubb
Sørlandet
45-22020
10.02.2022

Påmelding på web
 
22.02.2022 Nord Norge Harehundklubb
Troms
45-22002
08.02.2022
Utvidet frist: 15.02.2022
Påmelding på web
 
26.02.2022 Trøndelag Harehundklubb
Trøndelag
45-22013
12.02.2022

Påmelding på web
 
24.09.2022 Romerike Harehundklubb
Hurdal
45-22027
15.09.2022  
21.10.2022 Aust-agder Harehundklubb
Agder
45-22001
07.10.2022  
22.10.2022 / 23.10.2022 Østerdalen Harehundklubb

45-22019
16.10.2022  
24.10.2022 / 30.10.2022 Vestoppland Harehundklubb
Gjøvik, Toten og Land
45-22018
16.10.2022  
28.10.2022 Telemark Harehundklubb

45-22024
14.10.2022  
28.10.2022 / 29.10.2022 Vest-Agder Jff
Eiken
45-22032
14.10.2022  
29.10.2022 Vestoppland Harehundklubb
Gjøvik, Toten og Land
45-22006
16.10.2022  
29.10.2022 Trøndelag Harehundklubb
Trøndelag
45-22007
15.10.2022  
31.10.2022 / 06.11.2022 Gudbrandsdal Harehundklubb
Gudbrandsdal
45-22030
20.10.2022  
04.11.2022 / 05.11.2022 Vest-Agder Jff
Eiken
45-22031
14.10.2022  
07.11.2022 / 11.11.2022 Buskerud Harehundklubb
Buskerud
45-22028
28.10.2022  
10.11.2022 / 18.11.2022 Østfold Harehundklubb
Mysen
45-22025
30.10.2022  
10.11.2022 / 18.11.2022 Østfold Harehundklubb
Mysen
45-22026
30.10.2022  
11.11.2022 Sørlandet Harehundklubb
Sørlandet
45-22005 (CACIT)
28.10.2022  
12.11.2022 Sørlandet Harehundklubb
Sørlandet
45-22009
28.10.2022  
14.11.2022 / 19.11.2022 Hedmark Harehundklubb
Hedmark
45-22022
06.11.2022  
21.11.2022 / 25.11.2022 Vestfold Harehundklubb
Vestfold
45-22017
06.11.2022  
26.11.2022 / 02.12.2022 Sørlandet Harehundklubb
Sørlandet
45-22033 (CACIT)
12.11.2022  
01.12.2022 Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-22034
17.11.2021

Kansellert
 
01.12.2022 Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-22011
17.11.2021  
02.12.2022 Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-22010
17.11.2022  
02.12.2022 Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-22035
17.11.2021

Kansellert
 
02.12.2022 Vestoppland Harehundklubb
Vestoppland
45-22036 (CACIT)
20.11.2022  
03.12.2022 / 04.12.2022 Nord-Trøndelag Harehundklubb
Nord - Trøndelag
45-22029
18.11.2022  
03.12.2022 Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-22016
17.11.2022  
04.12.2022 Helgeland- og Namdal Harehundklubb
Dønna
45-22012
17.11.2022  
04.12.2022 Vestlandets Harehundklubb
Sandnes
45-22004
15.11.2022  
04.12.2022 / 10.12.2022 Nome Jff
NOME & Omegn
45-22037
20.11.2022

Terminoversikt utstillinger for Beagle 2017

terminliste hentet ut fra NKK sine nettsider for kalenderåret 2017

Oversikt over jaktprøver

På NKK sine sider finner dere oversikt over jaktprøver for Beagle (www.nkk.no)

 

Trykk på terminlister, velg prøver, velg mellom Harehundprøve SP småhune eller Harehundprøver Åpen Samlet.

Harehundprøve SP Småhund

http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/prover/

En-dags prøve (ett ref.nr. i NKK, en start per hund) for Beagle/Drever hvor prøvedag og -sted for den enkelte hund er forhåndsbestemt. Prøven kan eventuelt holdes over flere dager (dog maksimalt 7 dager). Hvis prøven går over flere dager, kan dommermøte eventuelt avholdes samlet etter siste prøvedags slutt.

ÅPEN PRØVE SAMLET

ÅP kan evt. holdes for flere hunder samme dag, f. eks i konkurransesammenheng, klubbkamper o.l. Prøvens leder og NKKs representant må være til stede. Om ønskelig kan en slik "ÅP-samlet" avsluttes med kåring av "beste hund", rangering av hunder etc. Arrangør bestemmer selv etter hvilke regler.

 


  

     NORSK HAREHUNDKLUB

 Inviterer til utstilling i Nittedal den 26.april 2014 for gruppe 4/6, alle raser som hører inn under Norske Harehundklubbers Forbund

 

Sted: Nittedal hestesenter(innendørs). Svartkruttveien 39.

Vil bli skiltet fra RV 4.

Innsjekking fra kl. 08:30. Bedømmelsen starter kl. 10:00

Dommer: Jan Myrvold

(Forbehold om dommerendring)

 

Påmeldings- og betalingsfrist:

Manuell: 14. april 2014. Web: 20. april 2014

Påmeldingsavgift: manuell kr. 400,- og web kr 350,-

Konto nr.: 1620.09.34648

Merk innbetaling med rase, navn og reg.nummer.

 

Påmelding sendes via web eller til:

1: Tom Espen Trangsrud, Molstadveien 6, 1480 Slattum

E-post: tomespen@online.no Mobilnr: 92251724

2: Cecilie Sundtveten, Ramstadveien 40, 1480 Slattum

E-post:cecilie@sundtveten.net

 

Kvittering for betalt avgift samt reg.bevis og gyldig vaksinasjonsattest

forevises på utstillingsdagen.

 

Valpeshow

Påmelding på stedet fra kl. 08:30. Bedømmelse fra kl. 09:00.

Avgift: kontant betaling kr. 200,-

Husk reg.bevis og vaksinasjonsattest.

 

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig dag!