Sikkert valpekjøp

Det er kjent for oss i Beagle Ringen Norge at det finnes endel useriøse valpeselgere og vi vil med dette prøve å gjøre det sikrere for deg som ønsker å kjøpe Beagle valp. Vi har prøvd å sette fokus på noen viktige punkter under. (De fleste er seriøse, men noen få er useriøse og ødelegger for de som er seriøse.) 

Alt for mange kjøper hund via useriøse annonser på internett (en påstand som er vanskelig å dokumentere) og ender opp med ulike former for problemer. Det kan være alt fra syke hunder til stamtavler som aldri kommer, til små miniatyrhunder som vokser seg veldig store, oppdrettere som blir "borte" etter at valpen er levert, smuglerhunder og "raser*" som ikke er raser til hunder som krever betydelig mer av sin eier enn det man hadde trodd. 

Tro ALDRI på oppdrettere som sier at du må slå til på timen, ellers blir valpen solgt til andre eller avlivet. En seriøs oppdretter setter pris på at du sier du vil sjekke litt for så å komme tilbake. Men dette betyr ikke at du skal vente lenge. I løpet av en dag eller to-tre skal du ha innhentet alle de opplysningene du trenger. 

Kjøp i utgangspunktet aldri en valp som ikke holder kravene for å bli formidlet gjennom klubbens valpeformidling. Unntak finnes, men vær i utgangspunktet meget skeptisk til en oppdretter som ikke er medlem i raseklubben og som formidler valpene gjennom klubbens valpeformidling. (Det tryggeste er å kjøpe av en oppdretter som registrerer sine valper i Norsk Kennel Klub- for da må vedkommende følge ALLE retningslinjer til NKK og FCI i sitt oppdrett. Også salg/kjøp av valp er regulert av Kjøpsloven.)

Valg av oppdretter
Det er viktig å komme godt overens med oppdretter. Det ideelle er - både for valpekjøper og oppdretter - at disse beholder god kontakt gjennom hele hundens liv. For en seriøs oppdretter er det svært viktig å få tilbakemelding på hva slags parringer som gir bra avkom og hvilke kombinasjoner det ikke bør avles på. 

Godta ALDRI å få valpen overlevert andre steder enn hjemme hos oppdretter. Selvsagt kan det gjøres praktiske avtaler - men i utgangspunktet skal du hilse på mor, oppdretter, valpene og andre hunder i kennelen hjemme hos oppdretter. Bare da kan du sjekke forholdene valpen vokser opp under. 

Dersom du ikke liker det du ser, reiser du hjem igjen uten valp! Selv om du synes synd på valpen så er det ikke så lurt å ta med seg hjem en syk eller dårlig sosialisert valp. 

Kjøp aldri en sky eller redd valp, en valp som er skitten, som virker ustelt, som virker tynn, syk, halt eller har utøy. (Det skal følge en veterinærattest med som ikke er eldre enn 2 uker, jmf med reglene til NKK) 

Ærlig oppdrettere.
En annen ting som også er viktig, er at oppdretteren er ærlig. En måte å "teste" dette på, er å spørre en oppdretter om de negative sidene ved en rase (som du allerede bør vite etter å ha lest om rasen). Dersom oppdretter svarer at "denne rasen er ikke utsatt for sykdom", så tar den feil. Enten fordi den ikke vet bedre eller fordi den er desperat etter å selge valper. Be om å få se begge foreldredyrene. (Det kan være vanskelig- da de fleste bruker en hannhund de ikke eier selv eller får tilsendt sperm etc.) Det er ikke alltid det er mulig å se hannhunden dersom den har vært tilreisende langtveisfra, men man skal få vite hvem faren er og hvem som eier ham (for å kunne kontakte dem) og gjerne litt om meritter som denne hunden har. Et naturlig spørsmål vil også være hvorfor akkurat denne hunden ble valgt. Valpen skal, i følge NKK, ikke leveres før den er 7 (Valper skal ikke leveres før de er 7-8 uker gamle jmf med retningslinjene til NKK) uker gammel. La den gjerne bli 8 uker før du henter den, selv om lysten er veldig stor de siste ukene. Dette er fordi den de siste ukene (og dagene) lærer utrolig mye både av sine søsken og mor (eventuelt andre som også er med på å sosialisere valpen). Denne siste tiden sammen med moren og resten av kullet er av stor betydning for hvordan hunden blir i forhold til andre hunder senere i livet. Den lærer å kommunisere og omgås andre hunder på hundevis. Spør gjerne om hvilke meritter oppdretter har på diverse prøver (bruks eller utstilling) på spesielt den tispen som hun skal ha valper på. Dersom man spør om de andre hundene som oppretter har - da kan man få et mer helhetlig bilde.

Link til avlsrådet: http://www.beagleringen.no/avlsr%C3%A5det/aktuelle-valpekull-kriterier-28630731 
Link til Kjøpsavtale: http://web2.nkk.no/filestore/Registrering/Kjp_og_salg/Kjpsavtaleny.pdf 

 

Hentet fra Beagle Ringen Norge sine nettsider: www.beagleringen.no

Del denne siden