Terminfestet småhundprøve 2022. Påmeldinger gjøres via min side NKK.NO

09.02.2022 / 13.02.2022

Vestlandets Harehundklubb Sandnes 45-22008

20.01.2022


17.02.2022

Helgeland- og Namdal Harehundklubb Dønna 45-22021

03.02.2022


18.02.2022

Helgeland- og Namdal Harehundklubb Dønna 45-22023

03.02.2022


19.02.2022

Helgeland- og Namdal Harehundklubb Dønna 45-22014

03.02.2022


20.02.2022

Helgeland- og Namdal Harehundklubb Dønna 45-22003

03.02.2022


21.02.2022 / 27.02.2022

Sørlandet Harehundklubb Sørlandet 45-22020

10.02.2022 Påmelding på web


22.02.2022

Nord Norge Harehundklubb Troms 45-22002

08.02.2022 Utvidet frist: 15.02.2022 Påmelding på web


26.02.2022

Trøndelag Harehundklubb Trøndelag 45-22013

12.02.2022 Påmelding på web


24.09.2022

Romerike Harehundklubb Hurdal 45-22027

15.09.2022


21.10.2022

Aust-agder Harehundklubb Agder 45-22001

07.10.2022


22.10.2022 / 23.10.2022

Østerdalen Harehundklubb 45-22019

16.10.2022


24.10.2022 / 30.10.2022

Vestoppland Harehundklubb Gjøvik, Toten og Land 45-22018

16.10.2022


28.10.2022

Telemark Harehundklubb 45-22024

14.10.2022


28.10.2022 / 29.10.2022

Vest-Agder Jff Eiken 45-22032

14.10.2022


29.10.2022

Vestoppland Harehundklubb Gjøvik, Toten og Land 45-22006

16.10.2022


29.10.2022

Trøndelag Harehundklubb Trøndelag 45-22007

15.10.2022


31.10.2022 / 06.11.2022

Gudbrandsdal Harehundklubb Gudbrandsdal 45-22030

20.10.2022


04.11.2022 / 05.11.2022

Vest-Agder Jff Eiken 45-22031

14.10.2022


07.11.2022 / 11.11.2022

Buskerud Harehundklubb Buskerud 45-22028

28.10.2022


10.11.2022 / 18.11.2022

Østfold Harehundklubb Mysen 45-22025

30.10.2022


10.11.2022 / 18.11.2022

Østfold Harehundklubb Mysen 45-22026

30.10.2022


11.11.2022

Sørlandet Harehundklubb Sørlandet 45-22005 (CACIT)

28.10.2022


12.11.2022

Sørlandet Harehundklubb Sørlandet 45-22009

28.10.2022


14.11.2022 / 19.11.2022

Hedmark Harehundklubb Hedmark 45-22022

06.11.2022


21.11.2022 / 25.11.2022

Vestfold Harehundklubb Vestfold 45-22017

06.11.2022


26.11.2022 / 02.12.2022

Sørlandet Harehundklubb Sørlandet 45-22033 (CACIT)

12.11.2022


01.12.2022

Helgeland- og Namdal Harehundklubb Dønna 45-22034

17.11.2021 Kansellert


01.12.2022

Helgeland- og Namdal Harehundklubb Dønna 45-22011

17.11.2021


02.12.2022

Helgeland- og Namdal Harehundklubb Dønna 45-22010

17.11.2022


02.12.2022

Helgeland- og Namdal Harehundklubb Dønna 45-22035

17.11.2021 Kansellert


02.12.2022

Vestoppland Harehundklubb Vestoppland 45-22036 (CACIT)

20.11.2022


03.12.2022 / 04.12.2022

Nord-Trøndelag Harehundklubb Nord - Trøndelag 45-22029

18.11.2022


03.12.2022

Helgeland- og Namdal Harehundklubb Dønna 45-22016

17.11.2022


04.12.2022

Helgeland- og Namdal Harehundklubb Dønna 45-22012

17.11.2022


04.12.2022

Vestlandets Harehundklubb Sandnes 45-22004

15.11.2022


04.12.2022 / 10.12.2022

Nome Jff NOME & Omegn 45-22037

20.11.2022


Terminoversikt utstillinger for Beagle 2017

terminliste hentet ut fra NKK sine nettsider for kalenderåret 2017

Oversikt over jaktprøver

På NKK sine sider finner dere oversikt over jaktprøver for Beagle (www.nkk.no)

 

Trykk på terminlister, velg prøver, velg mellom Harehundprøve SP småhune eller Harehundprøver Åpen Samlet.

Harehundprøve SP Småhund

http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/prover/

En-dags prøve (ett ref.nr. i NKK, en start per hund) for Beagle/Drever hvor prøvedag og -sted for den enkelte hund er forhåndsbestemt. Prøven kan eventuelt holdes over flere dager (dog maksimalt 7 dager). Hvis prøven går over flere dager, kan dommermøte eventuelt avholdes samlet etter siste prøvedags slutt.

ÅPEN PRØVE SAMLET

ÅP kan evt. holdes for flere hunder samme dag, f. eks i konkurransesammenheng, klubbkamper o.l. Prøvens leder og NKKs representant må være til stede. Om ønskelig kan en slik "ÅP-samlet" avsluttes med kåring av "beste hund", rangering av hunder etc. Arrangør bestemmer selv etter hvilke regler.

 


  

     NORSK HAREHUNDKLUB

 Inviterer til utstilling i Nittedal den 26.april 2014 for gruppe 4/6, alle raser som hører inn under Norske Harehundklubbers Forbund

 

Sted: Nittedal hestesenter(innendørs). Svartkruttveien 39.

Vil bli skiltet fra RV 4.

Innsjekking fra kl. 08:30. Bedømmelsen starter kl. 10:00

Dommer: Jan Myrvold

(Forbehold om dommerendring)

 

Påmeldings- og betalingsfrist:

Manuell: 14. april 2014. Web: 20. april 2014

Påmeldingsavgift: manuell kr. 400,- og web kr 350,-

Konto nr.: 1620.09.34648

Merk innbetaling med rase, navn og reg.nummer.

 

Påmelding sendes via web eller til:

1: Tom Espen Trangsrud, Molstadveien 6, 1480 Slattum

E-post: tomespen@online.no Mobilnr: 92251724

2: Cecilie Sundtveten, Ramstadveien 40, 1480 Slattum

E-post:cecilie@sundtveten.net

 

Kvittering for betalt avgift samt reg.bevis og gyldig vaksinasjonsattest

forevises på utstillingsdagen.

 

Valpeshow

Påmelding på stedet fra kl. 08:30. Bedømmelse fra kl. 09:00.

Avgift: kontant betaling kr. 200,-

Husk reg.bevis og vaksinasjonsattest.

 

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig dag!

Del denne siden